Søre Ål Grendeutvalg

Velkommen til Søre Ål Grendeutvalg sin hjemmeside. 

Her kan du finne informasjon om grendeutvalgets vedtekter, hvilke prosjekter vi jobber med og kontaktinformasjon.


Hvis du har forslag til hva vi skal jobbe med, hvem som fortjener Søre Ål's Ærespris etc, så håper vi at du tar kontakt med oss.

soreaal.com © 2011 • Foto; Jørgen Skaug